METABOLINIO SINDROMO
SKAIČIUOKLĖ


METABOLINIO SINDROMO:
NĖRA


LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL ASMENŲ, PRISKIRTINŲ ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ DIDELĖS RIZIKOS GRUPEI, ATRANKOS IR PREVENCIJOS PRIEMONIŲ FINANSAVIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO, 2005 m. lapkričio 25 d. Nr. V-913, Vilnius
Į MENIU